Opzet

tweetmeetleuven is een forum dat mensen uit het Leuvense met interesse voor social media (of toepassingen ervan) met elkaar in contact brengt.

Onder het label tweetmeetleuvenworden verschillende activiteiten georganiseerd waar enerzijds interessante presentaties gebracht worden en waar bovendien voldoende gelegenheid tot netwerking is.

Het opzet van deze activiteiten is niet om commerciële activiteiten te organiseren, wel om mensen uit de Leuvense regio bij elkaar te brengen om ervaringen omtrent social media te delen en persoonlijke netwerken te ontwikkelen.

tweetmeetleuven is een initiatief van Bruno Peeters.